Господ Иисус Христос  
 
аудио свидетелства
текстови свидетелства
връзки към други сайтове
контакти
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
Често задавани въпроси - видео отговори
       
01 Ако извършим прелюбодеяние 13 Отношението към секса
02 Братята на Господ Иисус Христос 14 Поживейте си, преди брака
03 Храна над която е четено и кадено 15 Секс извън семейството
04 Двама невярващи се развеждат... 16 Какъв е св. Йосиф на св. Дева Мария?
05 Голямата скръб и грабването - кога? 17 Докога е времето на незнание?
06 Граждански брак или венчавка? 18 Задължен ли е християнинът за десятък?
07 Гейове, лесбийки, хермафродити 19 Гордостта
08 Християнин живеещ в дом с атеисти 20 За почитането на иконите
09 Мастурбацията 21 За отношението към медицината
10 Благоуханието на тамяна 22 Има ли Рай и Ад?
11 Редно ли е жена да гони зли духове? 23 Развод между християни
12 Голото тяло и ... на плажа по бански. 24 Възпитанието на децата
       
 
Още много отговори на въпроси ще намерите ТУК.
     
 
Християнски филми и беседи    
       
01 "За благословенията и проклятията" || Гледай
02 "Духовната слепота докарва национално робство" - филм 95 мин. || Гледай
03 "За ересите" - едни от най-големите заблуди у нас / филм - 160 мин. || Гледай
04 "Това е истината" - беседа за духа, душата и тялото на човека - 43 мин. || Гледай
05 "Аз бях екстрасенс" - Таня, ужасена от сатана, намира Бога/филм - 45мин. || Гледай
06 "Съмнението" - разказ на Петър Велев / филм - 55 мин. || Гледай
07 "Аз Го видях" - бившия милиционер Иван Бобулев / филм - 62 мин. || Гледай
08 "Аз Го видях" - невключени във филма материали / филм - 57 мин. || Гледай
09 "За да я има България, трябва да се покаеем" - 92г. || Гледай
10 "Мирен договор с Небето" - текст на: BG | RU | UK | FR ||   Гледай
11 "Тълкуване на Мирен договор с Небето" || Гледай
12 "Едно мнение за вероучението" - филм 127 мин. || Гледай
13 "Какво да направим за да наследим вечен живот?" - филм - 65 мин. || Гледай
14 Свещеник Веселин -" Вярвам, Господи, помогни на неверието ми" - 60мин. || Гледай
15 Видение за ада - 47мин. || Гледай
16 Защо, Господи? ||  Гледай    
       
Текстови материали към някои от филмите
   
pdf "Мирен договор с Небето" - брошура || Adobe Acrobat Reader - безплатен четец
pdf "Необходимо ли е вероучението" - брошура || Adobe Acrobat Reader - безплатен четец
       
       
Книги изобличаващи еретици    
::: "Дъновизмът без маска"    
       
Електронна версия на Библията  
  Cross BG Bible - win/linux - ZIP    
 
 
Проповед на Пол Уошър - 2002г. / текст - на български език / - Спасен ли си?
  Проповед на Пол Уошър - 2002г. / видео - дублиран на български език / - Спасен ли си?
       
Живото доказателство - филм за началото на човешкия живот /сърцето тръгва на 18ия ден/
  Една нишка от ДНК съдържа информация с обем 600 000 страници или 300 000 000 думи
   
Тихият вик - филм с автентични кадри какво представлява абортът. Абортът е убийство!!!
       
Проповедта на планината на Господ Иисус Христос
       
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                                              Share
   
   
   
                                    Студио за уеб дизайн "ЛазАрт"
   
                                                              eXTReMe Tracker